Huisregels
Gedragscode en aansprakelijkheid Om jouw privacy te waarborgen verlaat ik even de ruimte wanneer jij je omkleedt en volg ik een hand- doekenprotocol. Ik heb een geheimhoudingsplicht en houd me aan een beroepscode. Je mag van mij ver- wachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel. Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en bij de GAT (Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten) voor navolging van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg). Voor mijn activiteiten is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Om mijn dagen ontspannen te houden ben ik niet permanent online. Je mag binnen twee werkdagen een reactie op jouw e-mail verwachten. (Voor een laste minute kun je een sms’je proberen.) Wanneer je reserveert via mijn online agenda krijg je automatisch een bevestiging.  Mijn telefoon staat uit wanneer ik onderweg of aan het werk ben.
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verplicht per 25 mei 2018 klant en zorgverlener een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst kun je hier downloaden. Bij een absolute contra-indicatie zal ik je niet behandelen. Een relatieve contra-indicatie graag melden bij het reserveren. Neem in geval van twijfel over een behandeling contact op met je huisarts. Laat sieraden thuis. Het is onhandig met masseren en zo kun je ze na afloop niet vergeten.
Ik kijk uit naar je komst en houd een plek in mijn agenda voor je vrij. Mocht er onverhoopt iets tussenkomen en je annuleert binnen 24 uur voor de afspraak, dan breng ik de helft van de kosten in rekening.
De massages dragen geen seksueel karakter.
MASSAGE & MASSAGETHERAPI E 
Huisregels
Om mijn dagen ontspannen te houden ben ik niet permanent online. Je mag binnen twee werkdagen een reactie op jouw e-mail verwachten. (Voor een laste minute kun je een sms’je proberen.) Wan- neer je reserveert via mijn online agenda krijg je automatisch een bevestiging.  Mijn telefoon staat uit wanneer ik onderweg of aan het werk ben.
Gedragscode en aansprakelijkheid Om jouw privacy te waarborgen verlaat ik even de ruimte wanneer jij je omkleedt en volg ik een handdoekenprotocol. Ik heb een geheimhou- dingsplicht en houd me aan een beroepscode. Je mag van mij verwachten dat ik je op respectvolle en integere wijze behandel. Ik ben aangesloten bij beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en bij de GAT (Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten) voor navolging van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg). Voor mijn activiteiten is een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Ik   kijk   uit   naar   je   komst   en   houd   een   plek   in mijn    agenda    voor    je    vrij.    Mocht    er    onver- hoopt    iets    tussenkomen    en    je    annuleert binnen   24   uur   voor   de   afspraak,   dan   breng ik de helft van de kosten in rekening.
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbe- scherming) verplicht per 25 mei 2018 klant en zorgverlener een behandelovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst kun je hier downloaden. Bij een absolute contra-indicatie zal ik je niet be- handelen. Een relatieve contra-indicatie graag melden bij het reserveren. Neem in geval van twijfel over een behandeling contact op met je huisarts. Laat sieraden thuis. Het is onhandig met masseren en zo kun je ze na afloop niet vergeten. De massages dragen geen seksueel karakter.