Gastenboek
Maaike (53): Fijn    dat    je    ook    aan    huis komt.    Bij    mij    thuis    kan    ik me   makkelijker   ontspannen en    na    afloop    in    dezelfde sfeer   blijven.   Ik   vind   je   een rustig   en   betrouwbaar   per- soon      en      je      geeft      een fantastische     massage     die iedere keer anders is.
Irene (36, Nijmegen): integrale massage als behandeling bij slaap- en angstklachten Ruim   anderhalf   jaar   geleden   kwam   ik   voor   het eerst    bij    Arno.    Ik    kampte    al    langere    tijd    met slaapproblemen      en      angstklachten,      en      zat daardoor   tegen   een   burn-out   aan.   Mijn   klachten kwamen   me   helaas   bekend   voor;   ik   wilde   ze   nu een    keer    ‘anders’    aanpakken.    Ik    was    al    vaker naar    een    psycholoog    geweest,    en    merkte    dat ‘praten    over    mijn    problemen’    me    bijna    te    ge- makkelijk   af   ging.   Het   was   het   gevoel   achter   die problemen   waar   ik   constant   niet   bij   kon   komen –    de    vraag    waarom    bepaalde    spanningen    in mijn   lijf   ontstonden,   en   die   ben   ik   met   behulp van massagetherapie gaan aanpakken. De   combinatie   van   praten   en   massage   (integrale massage)   werk(t)en   voor   mij   erg   goed.   Eerst   kan ik   vertellen   wat   er   speelt,   daarna   heel   bewust voelen   wat   dit   met   mijn   lijf   doet.   Waar   spanning zich   ophoopt,   en   hoe   angst   in   mijn   lijf   tot   uiting komt.    Sommige    sessies    vond    ik    best    confron- terend,   bijvoorbeeld   het   aangeven   wanneer   be- paalde   druk   op   mijn   lijf   ‘teveel’   is.   Ik   was   gewend eindeloos   te   incasseren   en   vond   het   moeilijk   om mijn   fysieke   en   emotionele   grens   aan   te   geven. Nu   merk   ik   sneller   wanneer   ik   lijflijk   klachten krijg   van   dingen   die   om   me   heen   gebeuren.   Zo kan   ik   beter   rekening   houden   met   mezelf,   en   de buitenwereld   aangeven   wanneer   en   waarom   ik voor mezelf kies. De   massages   zijn   letterlijk   een   manier   geworden om   ‘lekker   in   mijn   vel’   te   blijven   zitten.   Ik   waar- deer   daarnaast   de   gesprekken   voorafgaand   aan een   massage   enorm,   omdat   Arno   veel   wijsheid en   inzicht   weet   te   geven   zonder   ook   maar   een moment   te   oordelen.   Die   open   benadering   helpt om   mijn   lijf   daarna   open   te   stellen   voor   wat   het voelt.    Een    groot    deel    van    mijn    klachten    is inmiddels    verdwenen,    of    ik    heb    geleerd    er anders mee om te gaan.
Rebecca (45, Arnhem): de Derde Vorm Ik   heb   op   Ibiza   een   aantal   (dure)   energetische massages   gehad   maar   de   massages   van   Arno hebben   veel   meer   effect.   Hij   luistert   goed   naar je   en   voelt   je   heel   zuiver   aan.   Hij   heeft   geen ingewikkelde    of    zweverige    theorieën,    maar mijn   energie   stroomt   en   ik   voel   mijn   lichaam weer.
Een   aantal   vaste   klanten   is   graag   bereid als ambassadeur zijn of haar ervaringen te delen. Stuur me een mailtje  wanneer je hierop prijs stelt, dan breng ik jullie met elkaar in contact.
Kitty, ontspanningsmassage: Na    de    massage    heb    ik    me    die    dag    heel ontspannen    gevoeld.    Alles    verliep    heerlijk.    Ik was    inderdaad    niet    helemaal    bij    de    les    na afloop,    maar    dat    voelde    goed.    De    massage heeft   ervoor   gezorgd   dat   ik   elke   dag   probeer mezelf   niet   op   te   jagen   en   ontspannen   de   dag door te komen, rustmomenten te pakken.
Brechje (72): Ik    ervaar    Arno    als    des- kundig,     goed     afgestemd op   de   persoon   die   hij   voor zich heeft en respectvol. 
Reindert (43, Nijmegen): Integrale Massage Ik   voel   geen   verdriet   meer,   maar   opluchting.   Ik heb   de   boosheid   ervaren   over   hoe   ik   toen   be- handeld   ben.   Maar   dat   voelt   goed,   want   dat heb    ik    niet    eerder    gevoeld.    Ik    krijg    het    nog steeds     heel     koud     als     ik     eraan     denk.     De afgelopen    sessie    was    als    een    soort    hypnose, dingen kwamen terug die ik vergeten was.
Hilde (31, Amersfoort): De pijn die ik soms ervaarde tijdens de integrale massage was een soort ‘noodzakelijke pijn’. Het voelde heel goed, al klinkt dat misschien vreemd. Toen ik leerde hoe ik me daar aan kon overgeven ontstond er veel ruimte en opluchting.  Je hebt me daarin goed gecoacht..
Henk (34), ontspanningsmassage: Na   de   massage   was   mijn   lichaam   loom   en   zwaar en   hoefde   ik   van   mijzelf   eindelijk   eens   een   tijdje niets te doen. Dat voelde helemaal goed.   Imke (29), de Derde Vorm Handen die me aanraken, en ik laat het toe. Wie had dat ooit kunnen denken!
MASSAGE & MASSAGETHERAPI E 
Gastenboek
Irene (36, Nijmegen): integrale massage als behandeling bij slaap- en angstklachten Ruim   anderhalf   jaar   geleden   kwam   ik   voor   het   eerst bij    Arno.    Ik    kampte    al    langere    tijd    met    slaap- problemen   en   angstklachten,   en   zat   daardoor   tegen een   burn-out   aan.   Mijn   klachten   kwamen   me   helaas bekend    voor;    ik    wilde    ze    nu    een    keer    ‘anders’ aanpakken.    Ik    was    al    vaker    naar    een    psycholoog geweest,   en   merkte   dat   ‘praten   over   mijn   problemen’ me   bijna   te   gemakkelijk   af   ging.   Het   was   het   gevoel achter   die   problemen   waar   ik   constant   niet   bij   kon komen   –   de   vraag   waarom   bepaalde   spanningen   in mijn   lijf   ontstonden,   en   die   ben   ik   met   behulp   van massagetherapie gaan aanpakken. De    combinatie    van    praten    en    massage    (integrale massage)   werk(t)en   voor   mij   erg   goed.   Eerst   kan   ik vertellen   wat   er   speelt,   daarna   heel   bewust   voelen wat   dit   met   mijn   lijf   doet.   Waar   spanning   zich   op- hoopt,    en    hoe    angst    in    mijn    lijf    tot    uiting    komt. Sommige   sessies   vond   ik   best   confronterend,   bijvoor- beeld   het   aangeven   wanneer   bepaalde   druk   op   mijn lijf   ‘teveel’   is.   Ik   was   gewend   eindeloos   te   incasseren en   vond   het   moeilijk   om   mijn   fysieke   en   emotionele grens   aan   te   geven.   Nu   merk   ik   sneller   wanneer   ik lijflijk    klachten    krijg    van    dingen    die    om    me    heen gebeuren.   Zo   kan   ik   beter   rekening   houden   met   me- zelf,    en    de    buitenwereld    aangeven    wanneer    en waarom ik voor mezelf kies. De   massages   zijn   letterlijk   een   manier   geworden   om ‘lekker   in   mijn   vel’   te   blijven   zitten.   Ik   waardeer   daar- naast   de   gesprekken   voorafgaand   aan   een   massage enorm,   omdat   Arno   veel   wijsheid   en   inzicht   weet   te geven   zonder   ook   maar   een   moment   te   oordelen. Die   open   benadering   helpt   om   mijn   lijf   daarna   open te   stellen   voor   wat   het   voelt.   Een   groot   deel   van   mijn klachten   is   inmiddels   verdwenen,   of   ik   heb   geleerd   er anders mee om te gaan.
Een   aantal   vaste   klanten   is   graag   bereid als ambassadeur zijn of haar ervaringen te delen. Stuur me een mailtje  wanneer je hier prijs op stelt, dan breng ik jullie met elkaar in contact.
Kitty, ontspanningsmassage: Na   de   massage   heb   ik   me   die   dag   heel   ontspannen gevoeld.   Alles   verliep   heerlijk.   Ik   was   inderdaad   niet helemaal   bij   de   les   na   afloop,   maar   dat   voelde   goed. De   massage   heeft   ervoor   gezorgd   dat   ik   elke   dag probeer   mezelf   niet   op   te   jagen   en   ontspannen   de dag door te komen, rustmomenten te pakken.
Imke (29), de Derde Vorm Handen     die     me     aan- raken,   en   ik   laat   het   toe. Wie    had    dat    ooit    kun- nen denken!
Henk (34), ontspanningsmassage: Na   de   massage   was   mijn   lichaam   loom   en   zwaar   en hoefde   ik   van   mijzelf   eindelijk   eens   een   tijdje   niets   te doen. Dat voelde helemaal goed.  
Reindert (43, Nijmegen): Integrale Massage Ik   voel   geen   verdriet   meer,   maar   opluchting.   Ik   heb de    boosheid    ervaren    over    hoe    ik    toen    behandeld ben.    Maar    dat    voelt    goed,    want    dat    heb    ik    niet eerder   gevoeld.   Ik   krijg   het   nog   steeds   heel   koud   als ik   eraan   denk.   De   afgelopen   sessie   was   als   een   soort hypnose, dingen kwamen terug die ik vergeten was.