Individuele coaching
Wat inspireert mij Wat als Hoe ben ik gevormd Wat bied ik anderen aan, wat is werkelijk van belang Hoe ga ik om met mijn onzekerheden Wat zijn mijn worstelingen Waarom Geloof ik erin; geloof ik in mijzelf en in mijn kwaliteiten Ben ik oprecht Wat ben ik waard Het komt er niet uit Wat is het oordeel Hoe… Het is prettig vanuit een vraag te kunnen werken. Het impliceert de mogelijkheid van een antwoord en geeft daardoor richting. Een traject tussen een vraag en het beoogde antwoord is het proces. Een coach is de procesbegeleider, beginnend bij het helder krijgen van de vraag en eindigend bij het moment dat de oorspronkelijke vraag geen bestaansreden meer heeft. Ik werk als transformationeel coach Dit wil zeggen dat ik je vanuit een persoonlijke betrokkenheid confronteer met de gedachten en gevoelens die je bij me oproept. Mijn werkwijze is gericht op ontwikkeling en versterking van eigen kracht en durven daarop te vertrouwen. Met deze fundamentele eigenschappen leer je zelfstandig van koers te veranderen en zaken waarmee je worstelt het hoofd te bieden of te aanvaarden. Voor dit leerproces schep ik een veilig en effectief klimaat, gericht op verblijf in het hier en nu. Ik werk zorgvuldig, realistisch en met humor. Op de pagina Arno lees je meer over mijn achtergrond en manier van werken. Kennismaking Ons contact begint met een kennismakingsgesprek in mijn praktijk of online. Zou naar mijn mening een andere door mij aangeboden behandelvorm beter zijn dan bespreken we dat. Wanneer blijkt dat er sprake is van complexe, langdurige of ernstige problematiek, zal ik je in goed overleg doorverwijzen. Online Online coaching is een prima alternatief voor wanneer je niet naar de praktijk kunt of wilt komen. Voor reserveren van een online sessie maken we telefonisch of per e-mail een afspraak. Duur van een sessie: ca. 60 minuten. Wanneer je aanvullend bent verzekerd kan Individuele coaching onder voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Neem contact op wanneer je hierover vragen hebt of wilt afspreken voor een kennismaking. Coaching is geen contactberoep en mag tijdens de (een) lockdown beoefend worden. Ik neem alle maatregelen in acht die een veilig contact waarborgen. Informatie hierover vind je op deze pagina.
Coaching vormt doorgaans een onderdeel van de in mjn praktijk aangeboden massagetherapie en lichaamsgerichte psychotherapie. Er kunnen redenen zijn alléén voor coaching te kiezen, bijvoorbeeld omdat je in het huidige proces voldoende hebt aan ondersteuning in de vorm van reflectie en sparring. Coaching is ook online mogelijk.
MASSAGE & MASSAGETHERAPI E
Individuele coaching
Coaching vormt doorgaans een onderdeel van de in mjn praktijk aangeboden massagetherapie en lichaamsgerichte psychotherapie. Er kunnen redenen zijn alléén voor coaching te kiezen, bijvoorbeeld omdat je in het huidige proces voldoende hebt aan ondersteuning in de vorm van reflectie en sparring. Coaching is ook online mogelijk.
Wat inspireert mij Wat als Waarom Hoe ben ik gevormd Wat bied ik anderen aan, wat is werkelijk van belang Hoe ga ik om met mijn onzekerheden Wat zijn mijn worstelingen Geloof ik erin; geloof ik in mijzelf en in mijn kwaliteiten Ben ik oprecht Wat ben ik waard Het komt er niet uit Wat is het oordeel Hoe… Het is prettig vanuit een vraag te kunnen werken. Het impliceert de mogelijkheid van een antwoord en geeft daardoor richting. Een traject tussen een vraag en het beoogde antwoord is het proces. Een coach is de procesbegeleider, beginnend bij het helder krijgen van de vraag en eindigend bij het moment dat de oorspronkelijke vraag geen bestaansreden meer heeft. Ik werk als transformationeel coach Dit wil zeggen dat ik je vanuit een persoonlijke betrokkenheid confronteer met de gedachten en gevoelens die je bij me oproept. Mijn werkwijze is gericht op ontwikkeling en versterking van eigen kracht en durven daarop te vertrouwen. Met deze fundamentele eigenschappen leer je zelfstandig van koers te veranderen en zaken waarmee je worstelt het hoofd te bieden of te aanvaarden. Voor dit leerproces schep ik een veilig en effectief klimaat, gericht op verblijf in het hier en nu. Ik werk zorgvuldig, realistisch en met humor. Op de pagina Arno lees je meer over mijn achtergrond en manier van werken. Kennismaking Ons contact begint met een kennismakingsgesprek in mijn praktijk of online. Zou naar mijn mening een andere door mij aangeboden behandelvorm beter zijn dan bespreken we dat. Wanneer blijkt dat er sprake is van complexe, langdurige of ernstige problematiek, zal ik je in goed overleg doorverwijzen. Online Online coaching is een prima alternatief voor wanneer je niet naar de praktijk kunt of wilt komen. Voor reserveren van een online sessie maken we telefonisch of per e-mail een afspraak. Duur van een sessie: ca. 60 minuten. Wanneer je aanvullend bent verzekerd kan Individuele coaching onder voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Neem contact op wanneer je hierover vragen hebt of wilt afspreken voor een kennismaking. Coaching is geen contactberoep en mag tijdens de (een) lockdown beoefend worden. Ik neem alle maatregelen in acht die een veilig contact waarborgen. Informatie hierover vind je op deze pagina.