Er    zijn    meer    overeenkomsten    tussen    hoe    ik    in    het    leven    sta    en    mijn manier   van   werken.   Wanneer   je   zelf   gestalte   geeft   aan   je   werk   kan   dat haast    niet    anders.    Dit    ‘zelf    gestalte    geven’    is    belangrijk    voor    me.    Wat waarde   van   zichzelf   heeft   –   de   intrinsieke   waarde   –   krijgt   dan   ruimte. Samen   met   mijn   opleidingen   en   opgedane   ervaring   kan   ik   hierdoor   zowel verbaal   als   in   handeling   op   mijn   intuïtie   vertrouwen:   ‘niets   is   helemaal zeker maar wanneer ik dit gevoel volg dan is het goed.’ Door   deze   zorgvuldige   afstemming   en   ontvankelijke   werkhouding   maak   ik het    je    makkelijker    je    open    te    stellen,    weerstanden    te    laten    varen    en daarmee   ontspanning   toe   te   laten.   Je   kunt   bij   me   terecht   voor   klachten met     een     lichamelijke,     mentale     of     emotionele     achtergrond     of     een combinatie daarvan.
 Massage Ik heb opleidingen gevolgd bij Human Touch in Nijmegen (1992), Biopulse in Avignon (Frankrijk, 2015) en Positive Touch in Arnhem (2017.) Om de zorg die ik bied zo toegankelijk mogelijk te maken heb ik bij het Civas de opleiding Medische Basiskennis/Plato gevolgd (2018.) Mijn behandelingen komen nu bij een groot deel van de zorgverzekeraars voor vergoeding in aanmerking. Door nascholing, het volgen van workshops, uitwisseling met collega’s  en deelname aan intervisiegroepen blijf ik in ontwikkeling. De komende jaren verdiep ik me in de heilzame relatie tussen traumaverwer- king enerzijds en aanraking, massage en pulsing anderzijds. Coaching Na mijn opleiding Sociale Dienstverlening ben ik in 2010 afgestudeerd als transformationeel coach & trainer bij Wagner Group Orbis. In juni 2018 eindigde mijn driejarige opleiding aan het ITIP, de ‘School voor Leven en Werk.’ Dankzij deze opleidingen, waarin veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en energetisch lichaamswerk, heb ik geleerd vanuit bezieling en vertrouwen mijn huidige werk invulling en verdieping te geven. Sinds 2016 heb ik in Nijmegen een praktijkruimte in de wijk Lindenholt. Op donderdagavond en zaterdagmiddag kun je terecht in Centrum Cordium in Bottendaal. Ga voor het maken van een afspraak naar mijn online agenda. Wil je eerst langskomen, kijken met wie je te maken hebt en dan pas een besluit nemen? Geen probleem. Gebruik dan niet mijn online agenda maar bel me of stuur een mailtje.
In het boeddhisme kom je vaak het begrip Metta tegen. Het is een levenshouding vergelijkbaar met  “zoals je tevreden kijkt naar een spelend kind.” Het is de wijze waarop ik mijn werk verricht: met liefdevolle aandacht.
Arno van Haren  massagetherapeut
MASSAGE & MASSAGETHERAPI E 
Arno van Haren massagetherapeut
In het boeddhisme kom je vaak het begrip Metta  tegen. Het is een levenshouding vergelijkbaar met  “zoals je tevreden kijkt naar een spelend kind.” Het is de wijze waarop ik mijn werk verricht: met liefdevolle aandacht.
Er zijn meer overeenkomsten tussen hoe ik in het leven sta en mijn manier van werken. Wanneer je zelf gestalte geeft aan je werk kan dat haast niet anders. Dit ‘zelf gestalte geven’ is belangrijk voor me. Wat waarde van zichzelf heeft - de intrinsieke waarde - krijgt dan ruimte. Samen met mijn opleidingen en opgedane ervaring kan ik hierdoor zowel verbaal als in handeling op mijn intuïtie vertrouwen: ‘niets is helemaal zeker maar wanneer ik dit gevoel volg dan is het goed.’ Door deze zorgvuldige afstemming en ontvankelijke werkhouding maak ik het je makkelijker je open te stellen, weerstanden te laten varen en daarmee ontspanning toe te laten. Je kunt bij me terecht voor klachten met een licha- melijke, mentale of emotionele achtergrond of een combinatie daarvan.
Massage Ik heb opleidingen gevolgd bij Human Touch in Nijmegen (1992), Biopulse in Avignon (Frankrijk, 2015) en Positive Touch in Arnhem (2017.) Om de zorg die ik bied zo toegankelijk mogelijk te maken heb ik bij het Civas de opleiding Medische Basis- kennis/Plato gevolgd (2018.) Mijn behandelingen komen nu bij een groot deel van de zorgverzeke- raars voor vergoeding in aanmerking. Door nascholing, het volgen van workshops, uitwis- seling met collega’s  en deelname aan intervisie- groepen blijf ik in ontwikkeling. De komende jaren verdiep ik me in de heilzame relatie tussen trauma- verwerking enerzijds, en aanraking, massage en pulsing anderzijds. Coaching Na mijn opleiding Sociale Dienstverlening ben ik in 2010 afgestudeerd als transformationeel coach & trainer bij Wagner Group Orbis. In juni 2018 eindig- de mijn driejarige opleiding aan het ITIP, de ‘School voor Leven en Werk.’ Dankzij deze opleidingen, waarin veel aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling en energetisch lichaamswerk, heb ik geleerd vanuit bezieling en vertrouwen mijn huidige werk invulling en verdieping te geven. Sinds 2016 heb ik in Nijmegen een praktijkruimte in de wijk Lindenholt. Op donderdagavond en zaterdagmiddag kun je terecht in Centrum Cordium in Bottendaal. Ga voor het maken van een afspraak naar mijn online agenda. Wil je eerst langskomen, kijken met wie je te maken hebt en dan pas een besluit nemen? Geen probleem. Gebruik dan niet mijn online agenda maar bel me of stuur een mailtje.